Uređenje terena sa veštačkom travom

U toku su radovi na uređenju prostora oko igralista sa veštačkom travom. Izlivene su betonske stope za postavljanje stubova sa reflektorima, uradjeni su podzemni elektroinstalacioni radovi,u toku je i ravnanje terena valjkom, nasipanje rizlom,a uskore se očekuje i postavljanje veštačke trave u okolnom prostoru.