Školsko dvorište za budućnost

U toku su radovi na projektu sanacije kišne kanalizacije u krugu dvorišta OŠ“Borivoje Ž. Milojević“ u Krupnju. Ovim projektom planirano je poboljšanje odvodjenja površinskih voda kako dvorište usled većih kišnih padavina ne bi plavilo. Nakon ove sanacije biće u planu asfaltiranje celog dvorišta škole.