ШЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ

Данас је у великој сали библиотеке „Политика“ у Крупњу одржана Шеста редовна седница СО Крупањ биће одржана у великој сали библиотеке „Политика“

Дневни ред:

1.Предлог Одлуке о одлагању избора за савете месних заједница на територији општине Крупањ;

2.Предлог Одлуке о образовању јединице цивилне заштите опште намене за територију општине Крупањ;ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Стефановић, сарадник за послове планирања одбране и планирања заштите од елементарних непогода.

3.Предлог Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Крупањ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Стефановић, сарадник за послове планирања одбране и планирања заштите од елементарних непогода.

4.Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Крупањ за 2021. годину;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зорица Маринковић, сарадник за пољопривреду, водопривреду, шумарство, лов и риболов.

5.Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда општине Крупањ за 2021. годину;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Славица Марковић, шеф Одсека за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу.

6.Предлог Програма превентивних радова и мера за воде II реда на територији општине Крупањ за 2021. годину;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Славица Марковић, шеф Одсека за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу.

7.Предлог Програма коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење дрвета на територији општине Крупањ за 2021. годину;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Гошић, председник Комисије за израду нацрта програма за коришћење средстава остварених од накнаде за коришћење дрвета на територији општине Крупањ за 2021. годину.

8.Предлог Стратегије развоја социјалне заштите општине Крупањ 2021-2025;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Биљана Антонић, координатор радне групе.  

9.Извештај о раду Црвеног крста Крупањ за 2020. годину;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Недић, секретар Црвеног крста Крупањ.

10.Финансијски извештај Црвеног крста Крупањ за 2020. годину;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Недић, секретар Црвеног крста Крупањ.

11.Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Крупањ за 2020. годину;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Пајић, Општински правобранилац.

12.Извештај о раду „Крупањка-Крупањ“ д.о.о. Крупањ за 2020. годину;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милован Симеуновић, директор „Крупањка-Крупањ“ д.о.о. Крупањ.

13.Извештај о раду Туристичко-спортске организације општине Крупањ за 2020. годину;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Младен Стефановић, в.д. директора Туристичко-спортске организације општине Крупањ.

14.Финансијски извештај Туристичко-спортске организације општине Крупањ за 2020. годину;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Младен Стефановић, в.д. директора Туристичко-спортске организације општине Крупањ.

15.Програм рада Туристичко-спортске организације општине Крупањ за 2021. годину;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Младен Стефановић, в.д. директора Туристичко-спортске организације општине Крупањ.

16.Предлог решења о измени решења о именовању Школског одбора Основне школе „Жикица Јовановић Шпанац“ у Белој Цркви;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Пајић, председник Комисије за кадровска и административна питања.

17.Одборничка питања.

У петочасовном непрекидном заседању одборници су све тачке дневног реда усвојили у потпуности.