Servisne informacije za 05. 04. 2021. godine

El.Distribucija: Radovi na rekonstrukciji mreže u Mojkoviću usloviće prekid u napajanju potrošača u zaseoku Stevići, danas u vremenu od 09 do 14h.

JKP „1 Maj“: Vodosnabdevanje građana biće uredno.

JP „Put“: Pored redovnih poslova na čišćenju gradskih ulica i trotoara ekipa nastavljaju sa radovima na presipanju puteva u MZ Tolisavac i iskopu kanala za odvod atomosferske vode pored lokalnog puta Likorda – Radišići – Bela Crkva.

PZP „Valjevo“: Ekipe će raditi na poslovima redovnog održavanja regionalnh putnih pravaca.

Policijska staninca: U danima vikenda zabeležena su dva događaja iz oblasti opšte nadležnosti.

Vatrogasno Spasilačka Jedinica: Tokom proteklog vikenda nije bilo intervencija.

Autobuska stanica: Autobuski saobraćaj se odvija redovno.