Raspored vakcinacije po Mesnim Zajednicama

Opština Krupanj je u  saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, dobila više stotina vaknica protiv Kovida. Zbog velikog broja zainteresovanih građana, a kako bi se smanjile gužve ispred vakcinalnog punkta u Krupnju, vakcinalni timovi će u petak 30. 04. 2021. i subotu 01. 05. 2021. godine obavljati vakcinaciju u Mesnim Zajednicama opštine Krupanj, gde postoji veliko interesovanje BEZ ZAKAZIVANJA i po sledećem rasporedu:

M.Z. Kostajnik (škola)                              petak 30.04.2021. god      9:30h – 12:30h

                                                                   subota 01.05.2021. god     13h – 15h

M.Z. Dvorska (škola)                               petak 30.04.2021. god      13h – 15h

                                                                   subota 01.05.2021. god     9:30h – 12:30h

M.Z. Dvorska (lovački dom)                petak 30.04.2021. god 15:30h – 17:30h

                                                                   subota 01.05.2021. god     13h – 15:30h

M.Z. Cerova (škola)                               petak 30.04.2021. god      18h – 20h

                                                                   subota 01.05.2021. god     16h – 18:30h

M.Z. Bela Crkva (ambulanta)                        petak 30.04.2021. god      9:30h – 12:30h

                                                                   subota 01.05.2021. god     16h – 18:30h

M.Z. Šljivova (škola)                             petak 30.04.2021. god      9:30h – 12:30h

                                                                   subota 01.05.2021. god     13h – 15:30h

M.Z. Brštica (škola)                               subota 01.05.2021. god      9:30h – 12:30h

M.Z. Tolisavac (škola)                           petak 30.04.2021. god      15:30h – 20h

M.Z. Krasava (škola)                              petak 30.04.2021. god      15:30h – 17:30h

M.Z. Likodra (škola)                               petak 30.04.2021. god      18h – 20h

M.Z. Cvetulja (škola)                               petak 30.04.2021. god      15:30h – 17:30h

M.Z. Donje Brezovice (škola)               petak 30.04.2021. god      18h – 20h

M.Z. Vrbić (škola)                                     petak 30.04.2021. god      13h – 15h

M.Z. Zavlaka      (škola)                             subota 01.05.2021. god     9:30h – 12:30h

M.Z. Ravnaja (Mesna kancelarija)        subota 01.05.2021. god    13:00h – 15:00h

M.Z. Stave (škola)                               petak 30.04.2021. god      13h – 15h

M.Z. Lipenović (Dom)                                subota 01.05.2021. god     16h – 18:30h

M.Z. Bogoštica (škola) )                            subota 01.05.2021. god     16h – 18:30h

M.Z. Mojković (ambulanta) )                   petak 30.04.2021. god      8h – 15h

Pored izdvojenih vakcinalnih punktova, vakcinacija če se obavljati I u Domu Zdravlja u Krupnju svakog dana od 08h do 20h. Važno je dodati da će se primanje druge doze vakcije, odnosno revakcinacija, obaviti na istom mestu na kom su građani primili I prvu dozu, po gore navedenom rasporedu.