Putevi u Rađevini- ne posustaju

Кraj marta i sam početak proleća za seoske Mesne zajednice širom su otvorili vrata uređenja atarskih puteva – što predstavlja izuzetno bitnu kariku u lanncu pripremnih prolećnih radova. Danas beležimo aktivnosti JP „Put“ Krupanj- radove na presipanju nekategorisanih puteva kamenim agregatom u MZ Tolisavac, zaseok Kneževići.