Putevi- prioritet Rađevine

Aktivnosti JP „Put“ iz Krupnja povećavaju se enormno kako Rađevina ulazi u meteorološku stabilnost . Ovih dana shodno vremenskim prilikama postoji više radnih punktova gde se izvode radovi na putu. Rađevina info -za ovu priliku izdvaja radove na uređenju puta Stolice- Dvorska.

U pitanju su pripreme vodojaža, vodo-propusta kao i saniranje kolovozne podloge, nasipa i kamenog agregata – oštećenog tokom protekle zime. U narednom periodu očekuje se intenzivnija priprema pomenute trase za postavljanje asfaltne podloge u dužini od 3 kilometra.