КРУПАЊ-ОПШТИНА СА НУЛА ОТПАДА

Данас се одржан састанак у општини Крупањ поводом пројекта  под називом „Општина са нула отпада“ који је заснован на концепту „нула отпада“ и циркуларне економије. Реч је о пројекту прекограничне сарадње Србије и Босне и Херцеговине, у који су поред наше општине укључене још и општина Владимирци и Бајина Башта из Србије, а Центар Сарајево, Илијаш и Високо из БИХ.

Партнери на пројекту су CENER из Сарајева и Environment Egineering Group из Новог Сада.

Пројекат за циљ има да  повећа јавну свест становништва у Србији и БИХ и допринесе побољшању друштвено-економског развоја у прекограничном подручју кроз спровођење циљних и конкретних акција за унапређење система управљања отпадом.

Основна идеја „нула отпада“ је пословање које користи сировину од рецилираних материјала што је више могуће. Код успешних „нула отпада“ модела 90% отпада не иде на депоније и спалионице.

Пројектом је планирано да се изради акциони план за концепт „нула отпада“ како би се стекао увид у почетну ситуацију и могао даље да развија концепт по коме ће се радити и унапређивати стање животне средине. На темељу резултата резултата „нула отпада“ радиће се на  изради инвестиционо-техничке докуметације за одређене технике управљања отпадом,какве су нпр.рециклажно двориште,сортирнице и сл.

Израда интерактивне ГИС мапе са локацијама дивљих депонија, је још једна од активности пројекта која би требала да допринесе смањењу појава дивљих депонија. Потом предвиђен је програм за представнике комуналног предузећа задуженог за управљање отпадом и локалних заједница о одвојеном прикупљању отпада, набавку и инсталацију опреме за побољшање услуга управљања отпадом и повећања рециклирања која подразумева набавку контејнера за суви отпад који се може рециклирати, контејнера за остали мешани отпад и компостера за органски, мокри отпад домаћинства. Одредиће се пилот подручије (нпр. 3 улице)  у нашој општини где ће се успоставити примарна селекција и индивидуално компостирање отпада како би се побољшао систем управљања отпадом и смањила количина отпада који се депонује.

Још неке од активности које ће бити обухваћене овим проејктом су и чишћење бар једне дивље депоније.

Врло битан аспект овог пројекта је укључивање и средње школе кроз увођење ваннаставног програма ради едукације о могућностима које нуди циркуларна економија. Затим набавку shreddera и  injektor (опрема за рециклажу пластике) за средњу школу ради практичне примене стечених знања о циркуларној економији.