Krupanj domaćin Međuopštinske saradnje u slivu Drine

Protekla dva dana Opština Krupanj bila je domaćin skupa na kome su učestvovali svi predstavnici Opština Drinskog sliva.

U organizaciji Stalne konferencije opština i gradova SKGO „UNDP i KUJU uz podrsku MDULS“  na dvodnevnom sastanku usvojena je strategija Uspostavljanja sistema civilne zaštite i uspostavljanje sistema smanjenja rizika od katastrofa na području svih Opština u slivu reke Drine.

Pozdravnu reč svim prisutnim predsednicima Opština uputio je Ivan Isailović, predsednik Opštine Krupanj, te je govorio o značaju i ciljevima održavanja konferencije- upravo u gradu koji je pretrpeo velike štete za vreme poplava 2014. godine. O ideji, prevenciji, zaštite i planovima Projekta prisutnim su govorili : Sandra Nedeljković , zamenik b.d. direktora KUJU, zatim Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, Tim lider za otporni razvoj UNDP.

Putem digitalnih medija sastanku je prisustvovao Saša Mogić pomoćnik ministra MDULS i iscrpnim informacijama upoznao učesnike skupa o međuopštinskoj saradnji na nivou sliva. Pomenuti su svi izazovi vezani za iskustva u vreme poplava ali istovremeno predstavljena je koncepcija novih rešenja i mogućnosti u cilju zaštite. Drugi dan sastanka tematski je posvećen predstavljanju inicijative za funkcionalnu saradnju lokalnih samouprava na slivu reke Drine. Pored mnogobrojnih primera iz prakse razmatranesu mogućnosti i modaliteti prevazilaženja eventualnih prepreka kao koraci i procedure za funkcionalnu međuopštinsku saradnju pomenutog sliva.