Dvorska i Cerova u pripremi za asfaltiranje

Deo višegodišnjeg sna meštana MZ Dvorska i MZ Cerova već senalazi pred ostvarenjem . Naime, Opština Krupanj je završetak prošle godine obeležila značajnim ulaganjem sredstava za vitalni deo puteva u pomenutim MZ.

Završni radovi na pripremi tampona i postavljanju cevovoda za odvod atmosferske vode, pred asfaltiranje na lokalnim putevima L2 i L3 i MZ Dvorska i Cerova- završavaju se ovih dana.