Volonteri Rađevine sprovode uspešnu misiju pomaganja

Od samog početka vanrednog stanja a u cilju borbe protiv korona virusa- organizovana je mreža volontera Opštine Krupanj za pomoć licima kojima je to potrebno.

Volonteri Opštine Krupanj, na čijem je čelu Vesna Marjanović- zamenik predsednika Opštine Krupanj, iz dana u dan proširuju mrežu organizovanja i pomaganja licima kojima je to neophodno.

Volonteri svojim aktivnostima pružaju pomoć u nabavci namirnica, lekova i drugih potreba te trenutno svojim aktivnostima „pokrivaju“ sve Mesne zajednice Opštine Krupanj. Najveću pažnju i pomoć volonteri pružaju penzionerima, starim licima i licima koji su u procesu samoizolacije. „Dosta građana javlja se svakodnevno u naš centar za volontersku pomoć kao i pomoć u robi, prevozu i slično“ ističe Vesna Marjanović i dodaje – Zahvaljujući predsednicima Mesnih zajednica i našom koordinacijom saradnja u pomoći volontera odvija se nesmetano

Kao što je već objavljivano Broj telefona volontera u Krupnju 064/851-65-62 za sve građane je dostupan 24 sata , tako da pomoć u ovim trenucima nikom neće biti uskraćena.