Teren snova za nove generacije

Početak septembar u Krupnju obeležen je pripremnim radovima za izgradnju gradskog stadiona sa veštačkom travom. Kako stručnjaci kažu „Najpogodnija lokacija sportskog kompleksa za sve zahteve i aktivnosti u sportu “ otvoriće nova vrata bavljenu profesionalnim vidovima fizičkih priprema“. Projekat kapitalne investicije u Krupnju sprovodi se u duhu planirane dinamike pripreme zemljišta a po tom nanošenja višeslojnih podloga.

Izgradnjom ovog terena, Krupanj če biti jedan od retkih gradova u Srbiji koji u svoju turističko- sportsku ponudu može uvrstiti teren- budućnosti.