Rećna korita -potreba izgled i preventiva

Nestabilnoe vremenske prilike u naju i junu svake godine prete Rađevskim vodotokovima i infrastrukturi . Preventiva ogledana u zaštiti i uređenju rečnih korita vidljiva je ovih dana na skoro svim vodotokovima ka Krupnju.

Reporter info-Rađevine zabeležio je akciju krupanjskih Javnih preduzeća -na uređenju reke Brštice u Stoličkoj ulici..