Radovi za unapređenje sela

Da seoske Mesne Zajednice Opštine Krupanj nisu zaboravljene pokazuju aktivnosti JP „Put“. Uslovljeni vremenskim prilikama beležimo nastavak radova na pripremi tampona za asfalt i postavljaje cevi za odvod atmosferske vode u MZ Dvorska i Cerova.

Tarupiranje lokalnog puta Ograđenjica – Cerova.