Prsten odbrane od poplave u Krupnju

Radovi na sanaciji korita reke Bogoštice već ulaze završnu fazu, što samo po sebi predstavlja bezbedniji protok vodenog sliva ka Krupnju, dok je ovih dana otvoren još jedan novi poligon zaštite Krupnja od bujica.

Od 2014. godine i katastrofalne poplave, Krupanj još uvek „vida rane“ rečnih korita tako da trenutna lokacija regulacionog objekta za usporavanje kinetičkog hidro-naboja se nalazi na mestu spajanja reka Zmajevac i Brštica.

Radovi na inenziviranju aktivnosti u svakom slučaju umanjiće rizik od nekih narednih poplavnih naleta pomenutih „rečica“.