Pravo na dom kroz socijalno stanovanje

Sastanak povodom realizacije projekta

U prostorijama Opštine Krupanj danas je održan prvi sastanak o realizaciji projekta pod nazivon -,, Pravo na dom kroz socijalno stanovanje,,. Načelnik opštinske uprave sa zaposlenima u čijim nadležnostima je socijalno stanovanje u Opštini Krupanj i predstavnici nevladine organizacije Balkanski centar za migracije- Beograd, dogovorili su konkretne aktivnosti na izradi pravnog okvira o pravima i obavezama stanara kojima su dodeljeni socijalni stanovi u zaštićenim uslovima.

Pored predstavnika Opštine Krupanj u projektu učestvuju i četiri grada – Sombor, Vrnjačka Banja, Novi Pazar i Sremska Mitrovica. Nevladina organizacija ,,Balkanski centar za migracije u sdaradnji sa pomenutim opštinama finansiraju Program malih grantova Demokratske komisije Ambasade SAD u Srbiji.