Одржана 37. редовна седница СО Крупањ

           У Крупњу је јуче одржана Седница Скупштине општине Крупањ.

            За ову седницу спроведен је следећи: Д Н Е В Н И  Р Е Д

1.Предлог одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету општине Крупањ за 2020. годину;  

2.Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Крупањ за 2020. годину;

3.Предлог одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење;

4.Предлог одлуке о поступку и начину решавања захтева физичких лица за новчану помоћ услед пожара на породичним стамбеним објектима, помоћним објектима и економским објектима;

5.Предлог одлуке о стицању непокретности – катастарске парцеле број 1419/21 из листа непокретности број 313 катастарска општина Кржава у јавну својину општине Крупањ без накнаде;

6.Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима у услугама социјалне заштите општине Крупањ;

7.Одборничка питања.

Највише времена одборници СО Крупањ посветили су Предлогу одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету општине Крупањ за 2020. годину, који је на крају расправе усвојен. С обзиром да се овај сазив одборника СО Крупањ не бих требао више састајати, седница је протекла у духу конструктивне атмосфере.