Нове одлуке новог Општинског већа у Крупњу

Општинско веће општине Крупањ на седници одржаној дана 31.08.2020.године донело је правилник о рефундацији трошкова набавке уџбеника за ученике првог разреда Основних школа на територији општине Крупањ и ученика свих разреда Средње школе у Крупњу.

Право на рефундацију трошкова имају родитељи или други законски заступници ученика који је уписан у први разред Основних школа на територији општине Крупањ и ученика свих разреда Средње школе у Крупњу почев од школске 2020/2021 године.

Родитељи су дужни да захтеве за рефундацију уз комплетне доказе поднесу школи најкасније до 21. септембра, а школе обједињене захтеве подносе општини Крупањ најкасније до 10. октобра.