Krupanjski kej spreman za leto

Oaza prirodnog ambijenta u blizini OŠ „Borivoje Milojević“ Krupanj, prethodnu informaciju upotpunjava uređeno rečno korito reke Bogoštice. Regulacuja rečnog korita u blizini krupanjske Osnovne škole već ulazi u završnu fazu . Uređeni kej reke Bogoštice jeste deo urbanističke slike Krupnja koji značajno doprinosi ponudi na turističkoj mapi opštine Krupanj.