Krupanj – odgovorno

Drugi dan proglašenog Vanrednog stanja u Srbiji zbog Korona virusa u Krupnju protiče po planu .

Na osnovu donetih odluka Opštinskog štaba za vanredne prilike Krupanj i Rađevina u potpunosti poštuje sve predviđene mere i to svim raspoloživim sredstvima.

Sve ustanove kao i javna preduzeća primenjuju planirane aktivnosti, te javne službe funkcionišu nesmetano. Snabdevanje građana namirnicama je u granicama normalnog, dok radovi u poljoprivredi teku bez promena planiranog režima.

JP „1.maj“ Krupanj, tokom celog dana vršio je dezinfekciju prometnih ulica u gradu – čijoj akciji su se pridružili i građani.