ЈКП „1.МАЈ“ обуставља рад са странкама путем непосредног контакта

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани грађани,

Обавештавамо вас да Јавно комунално предузеће „1.мај“ Крупањ на основу Закључка Владе Републике Србије  у циљу сузбијања епидемије вирусом COVID -19 обуставља рад са странкама путем непосредног контакта тако да почев од 19. марта 2020. неће радити шалтер за наплату комуналних услуга и неће се вршити непосредан пријема поднесака странака као што су захтеви, приговори и слично.

Уплате за неизмирене обавезе за обрачунате комуналне услуге можете вршити на шалтерима банака, Поште и других платних институција као и електронским путем.

Пријем поднесака, приговора и захтева вршиће се путем:

  • писане поште на адресу:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „1.МАЈ“ КРУПАЊ,

Улица 26. септембра број 4,

15314 Крупањ

  • електронске поште на адресу:

1.maj@mts.rs

  • усмено на следеће бројеве телефона:

015/7581-350; 015/7581-368

Обустава рада са странкама путем непосредног контакта спроводиће се до дана престанка ванредног стања.

С поштовањем,

ЈКП „1.МАЈ“ КРУПАЊ