Javni pozivi Opštine Krupanj

РАСПИСАНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ КОЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ СУФИНАНСИРА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КРУПАЊ ,

а за реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања Општине Крупањ за 2020. годину

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ КРУПАЊ

    Расписује почев од 15.јуна 2020. године  4 јавна позива за послодавце и незапослена лица и то:

1. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ.

2. ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ.

3. ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ.

4. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ.

Текстови јавних позива и остали Образци-пријаве могу се скинути са сајта  Националне службе www.nsz.gov.rs, са сајта општине Крупањ www.krupanj.org.rs,  или добити у филијали Лозница-испостава Крупањ. Пријаве се  подносе филијали Лозница-испостава Крупањ непосредно или путем поште.

Јавни конкурси су отворени од 15.06.2020. године и трају у зависности од порграма,  за  програме под 1.-јавне радове  до 30. јуна 2020.год., за 2.-самозапошљавање до 17.07.2020.године, а за програме под 3.-новозапошљавање и 4.-стручна пракса до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2020.године.

Све додатне информације могу се добити у филијали Лозница и испостави Крупањ на број телефона 015/879-717, 015/581-132.